رنگ مخصوص صنایع کفش و چرم و زیره کفش

شرکت تولید دکتر انا

تولیدکننده رنگهای کلراماجهت استفاده درصنعت کفش،چرم مصنوعی pu.pvc.Tpu.Tpe.eva باکیفیت بالاوقیمت رقابتی
تولیدکننده رنگهای اسپری وقلم جهت استفاده درصنعت کفش وتزیینی ،قابل اجرابرروی pu.pvc.eva