مرکب

مرکب چیست ؟

مرکب مخلوط پراکنده ای از رنگدانه هاست. در داخل یک سیال حامل و یا محلولی از یک جوهر در آن که محصول ... ادامه مطلب