لاک های BMC و SMC

لاک SMC

لاک ژل میکس کوکو یکی از شناخته ترین ژلیش های موجود در بازار است و می توان گفت ترکیبی از لاک های کلاسیک و لاک های خیس یا (ژلیش) است؛ با این تفاوت که بسیار براق تر از سایر ژل لاک ها می باشد.