دستگاهها و کلیه تجهیزات و ماشین الات رنگسازی

_

دستگاهها و کلیه تجهیزات و ماشین الات رنگسازی شامل:

میکسر
پرمیل
رول میل
دستگاه پاشش ایرلس
دستگاه پاشش رنگهای پودری
خط رنگهای الکترواستاتیک
خط رنگهای پاشش خودرویی
کلیه تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی
پرلهای شیشه ای