فلاکس آلومینیومی

وارداتی با برند معتبر و شناخته شده کره ای مطابق با تست ریپورت شرکت «دلفی ،DELFY»کره ای نماینده رسمی شرکت المان

_

فلاکس DELFY

آلومینیومی

وارداتی با برند معتبر و شناخته شده کره ای مطابق با تست ریپورت شرکت «دلفی ،DELFY»کره ای نماینده رسمی شرکت المان در مجموعه بازرگانی آناشیمی مهام
فلاکس الومینیم مورد مصرف تمام رادیاتور سازهای خودرویی وغیر خودرویی ، بطوریکه این ماده جامدی است که دستگاه لوله های رادیاتو راجوش میدهد
مصرف کننده های این ماده علاوه بر رادیاتور ساز ها کلیه شرکت هایی هستند که با الومینیم سر کار دارند