پرایمر

ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺪﯾﺪ ﺧﻮردﮔﯽ

_

پرایمر نوار لبه

پرایمر نوار لبه آنا مهام شیمی یکی از با کیفیت ترین پرایمر های مخصوص صنایع پی وی سی، نوار لبه های پی وی سی و روکش های وکیوم می باشد. چسبندگی عالی به چوب داشته و دارای تاییدیه از بزرگ ترین شرکت های نوارسازی می باشد.